Kuruluş Amacı

Kuzey Ege Çandarlı Limanı Kuruluş Amacı Ege Bölgesinde Fethiye, Marmaris, Bodrum, Güllük, Kuşadası, Çeşme, İzmir, Aliağa, Dikili ve Ayvalık limanları bulunmaktadır. İzmir Alsancak Limanı dışında altyapı ve ekipman açısından her tür yük ve gemi cinsine hizmet verebilen ikinci bir liman yoktur. Geniş bir hinterlanda sahip olan İzmir Alsancak Limanı da bölgesel gelişmeye paralel olarak artan yük talebini karşılayamaz duruma gelmiştir.

İzmir Limanı’nın etki alanı dikkate alındığında, deniz trafiği tahminleri İzmir Limanı’nın genişletilmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak; İzmir Limanının fiziksel kısıtlamalardan dolayı genişletilmesi mümkün değildir. Bu nedenle gelecekteki trafik ihtiyacını karşılamayacaktır. Türkiye, içinde bulunduğu jeocoğrafik ve stratejik konumu ile kıtalar arasında hayati önemde bir köprü oluşturmaktadır. Ancak; uluslararası konteyner trafiği istatistiklerine bakıldığında, Türkiye limanları, sadece düzenli hatların üzerinde bulunan yükleme–boşaltma ve aktarma limanları olarak görülmekte, transit taşımacılık faaliyetleri görülmemektedir. Türkiye’nin en büyük limanlarından olan İzmir limanı yük trafiğinin büyük bölümü ithalat ve ihracat mallarından oluşmakta, transit yükler nadiren görülmektedir. Oysa İzmir limanı konum itibariyle transit taşımacılık için Doğu Akdeniz’in en uygun limanlarından biridir. Ancak, İzmir limanı bugünkü durumuyla büyük konteyner gemilerine güçlükle servis sağlamaktadır. Uzun dönem planlama açısından rıhtım derinliği ve uzunluğunun gelişen konteyner gemi boyutlarına cevap vermeyeceği, büyük draftlı gemilerin mevcut su derinliğinin az olmasının doğurduğu yanaşma güçlükleriyle karşılaşabileceği, artan trafik ve yük için gerekli stok sahasının bölgede bulunmaması nedeniyle İzmir limanının ihtiyaca cevap veremeyeceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, İzmir Limanı’nın yakınına, gerekli kapasite artışını sağlamak için, yeni bir liman yapılması düşünülmüş- tür Bu amaçla; Ege Bölgesinin artan yük talebinin karşılanması için DLH Genel Müdürlüğü’nce orta vadeli bir çözüm olarak İzmir Alsancak Limanı Yeni Konteyner Terminali, uzun vadeli bir çözüm olarak da Kuzey Ege Limanı planlanmıştır. Kuzey Ege Limanı’nın yapılmaması durumu gelecek on yıl içinde Ege Bölgesi yüklerinin Marmara Bölgesine kaymasına neden olabilecektir.

Çandarlı Kuzey Ege Limanı Maliyeti

Kuzey Ege Çandarlı Limanı Maliyeti projenin toplam maliyetinin 910 milyon euro olması planlanıyor, Sadece ihalesi yapılan dalgakıran maliyet bedeli 230.5 milyon lira. Kuzey Ege Çandarlı Limanı kapasitesinin yıllık 120 milyon ton olması hedefleniyor. Türkiye’nin bütün limanlarının şu andaki konteynır kapasitesi 57 milyon ton. Kuzey Ege Limanı neredeyse 30 yılı bulan yolculuğunda ülkemizde türünün tek örneğidir Gelişmekte olan ülkeler kaynaklarını ekonomik büyümeyi destekleyecek projelere yatırmak zorundadır.

Rıhtım Dolgusu Liman Dolgusu Dalgakıran Üstyapı
447 000 m3 (taramadan)
73 000 m3 (taş malzeme)
24 824 m3 (hazır beton)
4 578 000 m3 (kum-çakıl malzeme) 1 083 200 m3 (taş ve kaya malzeme)
35 460 m3 (hazır beton)
 200 000 m3 (hazır beton)